قوانین و مقررات

ورود کاربران به وب‏‌سایت آریاکوشان هنگام استفاده از پروفایل شخصی، طرح‏‌های تشویقی، ویدئوهای رسانه تصویری آریاکوشان و سایر خدمات ارائه شده توسط آریاکوشان به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط و قوانین و همچنین نحوه استفاده از سرویس‌‏ها…

اطلاعات بیشتر

پیمان رازداری

در بیانیه پیمان رازداری آریا کوشان به شما اعلام می‌کنیم که چه اطلاعاتی را از شما گردآوری کرده، چگونه از اطلاعاتی که هنگام مراجعه به این پایگاه اینترنتی در اختیارمان قرار می‌دهید، استفاده و از آ‌ن‌ها حفاظت می‌کنیم.

اطلاعات بیشتر